Zemes pārdošana + 

zemes noma ar atpakaļpirkuma tiesību


Pircējiem, kuri vēlas iegādāties nekustamo īpašumu un gūt no tā tikai finansiālu atdevi piedāvājam:
1.    Iegādāties tikai zemi (īpašumu), bez smiltsērkšķu plantācijām, par aktuālo norādīto tirgus novērtējuma summu.
2.  Vienlaikus ar pirkuma līgumu Puses noslēdz attiecīgā īpašuma zemes nomas līgumu uz 15 gadiem ar ļoti augstu nomas maksu. Īpašums tiek nomāts pilnā sastāvā, t.sk. arī meža zeme u.c. īpašumā ietilpstošās platības. Nomas maksa tiek maksāta reizi pusgadā.
3.  Vienlaikus ar pirkuma līgumu Puses noslēdz vienošanos par attiecīgā īpašuma atpakaļpirkuma tiesību, ar kuru Pārdevējs iegūst īpašuma atpakaļpirkuma tiesību uz noslēgtā nomas līguma termiņu un atpakaļpirkuma cenu Puses nosaka 10-15% apmērā virs cenas, par kādu Pircējs pērk īpašumu no Pārdevēja.
4.   Atpakaļpirkuma tiesību Pārdevējs-nomnieks var izmantot arī ātrāk - sākot no 2028.gada.
5.  Zemes nomas un atpakaļpirkuma līgums tiek reģistrēti zemesgrāmatā. Šo līgumu darbības laikā īpašumu nevar atsavināt vai papildus apgrūtināt bez Pārdevēja-nomnieka rakstiskas piekrišanas.
6.  LAD subsīdiju maksājumus nomas līguma laikā saņem nomnieks.

Tāpat piedāvājam šādu sadarbības modeli arī par citiem lauksaimniecības zemes īpašumiem, kas publicēti mājaslapā, izņemot īpašumus 10,6ha, 10,07ha un 17,74ha Ķurmragā un zemesgabalus apbūvei 7,2ha Inciemā.

Par piedāvājumiem un jautājumiem lūdzu zvanīt pa tālruni +371 26642420.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.